TOP NẠP THẺ

Liên hệ Nạp tiền Xem Uy Tín Cách Mua

Tài Khoản #2263 - ngọc : 90 - tướng : 50

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ NHẬN NICK NÀY #2263

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

#2465

Mã #2465

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,200,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 62
 • Tướng: 62

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

full bảng ngọc + Murad siêu việt + yorn long thần soái

#2430

Mã #2430

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 70
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 70

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Triệu vân đồ long + ngộ không hỏa nhãn kim tinh + joker vua hề + tulen thiên hà + raz băng quyền quán quân

#2412

Mã #2412

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
2,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 74

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

ncik full tướng + có murad siêu việt + nakroth siêu việt bậc 5 + violet phi công trẻ + triêu vân dũng sĩ đồ long

#2285

Mã #2285

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 75
 • Tướng: 50

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Rank kim cương + Liliana nguyệt mỵ + raz muay thái + ngộ không hỏa nhãn kim tinh , siêu việt + murad siêu việt + airi kimono + triệu vân đồ long

#2263

Mã #2263

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 63
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 63
 • Tướng: 50

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có 1 viên đá quý + nakroth bậc 4 + violet phi công trẻ + violet phó học tập + airi kimono

#2250

Mã #2250

 • Rank:Bạc
 • Tướng: 52
 • Trang Phục: 53
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 53
 • Tướng: 52

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Cấp 20 murad iêu việt, Lữ bố tiệc, nakroth bboy công nghệ, triệu vâng dũng sĩ đồ long , rã chiến thần muay thái, nakroth siêu việt bậc 4

#2173

Mã #2173

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 55
 • Trang Phục: 82
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 55

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Nakroth SV 5, nhiều TP Đá quý, skin đẹp, dư 1 Đá quý + murad siêu việt + yorn nguyệt tộc + violet phi công trẻ + airi kimono + liliana nguyệt mỵ + raz muay thái

#2159

Mã #2159

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 78
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 51

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

#1113

Mã #1113

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,500,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 41
 • Tướng: 50

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

violet phó học tập + dư 2 viên đá quý + richter