TOP NẠP THẺ

 • 1 duykien123
 • 2 minh17012006
 • 3 Phanchauthinh
 • 4 huybui2323
 • 5 vavavao
 • 6 duydeptrai123
 • 7 haunhon96
Liên hệ Nạp tiền Xem Uy Tín Cách Mua

#2358

Mã #2358

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 90
180,000đ
500,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 33

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có richter + liliana nguyệt mỵ + ngộ không siêu việt

#2289

Mã #2289

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 90
90,000đ
300,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 19

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Nakroth bboy công nghệ + valhein đại công tước

#2285

Mã #2285

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 75
 • Tướng: 50

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Rank kim cương + Liliana nguyệt mỵ + raz muay thái + ngộ không hỏa nhãn kim tinh , siêu việt + murad siêu việt + airi kimono + triệu vân đồ long

#2280

Mã #2280

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 54
 • Trang Phục: 78
 • Bảng Ngọc: 90
480,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 54

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

violet bãi biển + murad siêu việt + nakroth bboy công nghệ, siêu việt 3 + ryoma nguyệt tộc + tulen thiên hà + airi kimono

#2263

Mã #2263

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 63
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 63
 • Tướng: 50

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có 1 viên đá quý + nakroth bậc 4 + violet phi công trẻ + violet phó học tập + airi kimono

#2259

Mã #2259

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 90
270,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 48

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

1 viên đá qúy Murad Siêu việt, Nata quà quỷ quái, Gidul tiệc bãi biển 4 bảng chuẩn đẹp Ad, Ap, Đấu sĩ, Sát thủ Nick trắng thông tin

#2254

Mã #2254

 • Rank:Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 56
45,000đ
100,000đ
 • Rank:Bạc
 • Bậc Ngọc: 56
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 15

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

#2250

Mã #2250

 • Rank:Bạc
 • Tướng: 52
 • Trang Phục: 53
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 53
 • Tướng: 52

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Cấp 20 murad iêu việt, Lữ bố tiệc, nakroth bboy công nghệ, triệu vâng dũng sĩ đồ long , rã chiến thần muay thái, nakroth siêu việt bậc 4

#2238

Mã #2238

 • Rank:Đồng
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 90
270,000đ
700,000đ
 • Rank:Đồng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 43

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

dư 1 viên đá úy + murad siêu việt + rank cao thủ mùa 8 + full bảng ngọc

#2173

Mã #2173

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 55
 • Trang Phục: 82
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 55

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Nakroth SV 5, nhiều TP Đá quý, skin đẹp, dư 1 Đá quý + murad siêu việt + yorn nguyệt tộc + violet phi công trẻ + airi kimono + liliana nguyệt mỵ + raz muay thái

#2159

Mã #2159

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 78
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 78
 • Tướng: 51

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

#1990

Mã #1990

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 90
270,000đ
600,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 45
 • Tướng: 49

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

#1958

Mã #1958

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
200,000đ
800,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 45

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

1 viên đá quý + murad siêu việt + có sẵn 2 thẻ đổi tên

#1885

Mã #1885

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 90
90,000đ
300,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 18

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Có bboy nhé vs raz băng quyền Trắng Thông tin

#1832

Mã #1832

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 117
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 117
 • Tướng: 74

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

hỗ trợ 6 thẻ đổi tên . nakroth siêu việt bậc 4 Triệu Vân dũng sĩ đồ long,, murad MTP , và nhiều trang phục cực hót khác ...airi kimono. tulen v.v và nhiều trang phục và tướng hot pit khác ✨ Nick trắng thông tin

#1741

Mã #1741

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 103
 • Bảng Ngọc: 90
700,000đ
1,800,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 103
 • Tướng: 58

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Raz muay thái , liliana nguyệt mị ly, Yorn nguyệt tộc, Lữ bố tiệc bãi biển, Ngộ không siêu việt, nakroth siêu việt bâc 4...