TOP NẠP THẺ

 • 1 duykien123
 • 2 minh17012006
 • 3 Phanchauthinh
 • 4 huybui2323
 • 5 vavavao
 • 6 duydeptrai123
 • 7 haunhon96
Liên hệ Nạp tiền Xem Uy Tín Cách Mua

#2442

Mã #2442

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 72
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 72
 • Tướng: 140

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Acc Ngon + Nakroth bậc V +Yorn Nguyệt tộc+Ngộ Không +Raz chiến thần muay thái+Violet tiệc bãi biển+điêu thuyền tiệc bãi biển và rất nhiều trang phục NGON khác

#2439

Mã #2439

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 90
90,000đ
500,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 21

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Skin đá quý Raz Muay thái, Nak bboy, Murad Siêu việt... nick trắng thông tin

#2438

Mã #2438

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 39
 • Bảng Ngọc: 90
200,000đ
700,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 39
 • Tướng: 34

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có murad siêu việt + airi kimono + raz muay thái + violet phi công trẻ

#2437

Mã #2437

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 90
180,000đ
600,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 30

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

1 viên đá quý + raz muay thái + airi kimono + nakrot bậc 3

#2435

Mã #2435

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 90
130,000đ
400,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 26

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Airi Kimono, Slim chú thỏ ngọc, Buff đế chế, Liliana nguyệt mĩ li, Yorn nguyệt tộc Nick trắng thông tin

#2433

Mã #2433

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 94
 • Bảng Ngọc: 90
600,000đ
1,200,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 94
 • Tướng: 61

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

nakarot bậc 2+bboy công nghệ , ...airi kimono. tulen v.v và nhiều trang phục và tướng hot pit khác ✨ Nick trắng thông tin

#2431

Mã #2431

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 90
250,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 43

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Murad siêu việt, The flash tia chớp tương lại, Raz muay thái, Lilinana thần tượng âm nhạc, Zill dung nham... Nick trắng thông tin

#2430

Mã #2430

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 70
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 70

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Triệu vân đồ long + ngộ không hỏa nhãn kim tinh + joker vua hề + tulen thiên hà + raz băng quyền quán quân

#2420

Mã #2420

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 56
 • Bảng Ngọc: 90
400,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 56
 • Tướng: 63

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

ngộ không hỏa nhãn kim tinh + nakroth bboy công nghệ + violet pháo hoa + vanhein vũ khí tối thượng + yorn nguyệt tộc

#2412

Mã #2412

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
2,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 74

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

ncik full tướng + có murad siêu việt + nakroth siêu việt bậc 5 + violet phi công trẻ + triêu vân dũng sĩ đồ long

#2404

Mã #2404

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 82
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 60

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

60 Tướng + Nhiều Skin + Acc Ngon + +Nakroth bậc IV +triệu vân dũng sĩ đồ long + ahi kiemono+Yorn nguyệt tộc+ Lữ bố tiệc bãi biển+Raz chiến thần muay thái + murad siêu việt 60 tướng 83 skin

#2396

Mã #2396

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
270,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 48

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có rouke + nakroth bboy công nghệ

#2394

Mã #2394

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 71
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: 90
900,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 100
 • Tướng: 71

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Vanheo thần sầu , bboy công nghệ Nakroth bậc 5 , raz quyền băng ,liliana hồ quý phi .lữ bố tiệc bãi biển và rất rất nhiều trang phục cực ngon khác ...Hỗ trợ thẻ đổi tên 71 tướng 100 skin ✨ Nick trắng thông tin

#2385

Mã #2385

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
180,000đ
6,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 26

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

nakroth siêu việt bậc 4 , nakroth bboy công nghệ + murad MTP + tulen thiên hà

#2380

Mã #2380

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
180,000đ
700,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 30

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Full ngọc + có liliana nguyệt mị ✨ Nick trắng thông tin

#2363

Mã #2363

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 90
270,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 43
 • Tướng: 42

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

violet pháo hoa + full bảng ngọc 90 + slim thỏ ngọc + zepphys hiệp sĩ bí ngô