TOP NẠP THẺ

 • 1 Phanchauthinh
 • 2 huybui2323
 • 3 duydeptrai123
 • 4 haunhon96
 • 5 manhlinh241998
 • 6 lecongtuananh
 • 7 asdfg
Liên hệ Nạp tiền Xem Uy Tín Cách Mua

#2424

Mã #2424

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 58
 • Bảng Ngọc: 90
400,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 58
 • Tướng: 51

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

nakarot bậc 1+Ngộ Không siêu việt , Raz chiến thần muay thái, Murad siêu việt, Triệu Vân dũng sĩ đồ long, tulen tân thần thiên hà và nhiều trang phục cực hót khác airi kimono. tulen v.v và nhiều trang phục và tướng hot pit khác ✨ Nick trắng thông tin

#2423

Mã #2423

 • Rank:Đồng
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 99
10,000đ
9,999đ
 • Rank:Đồng
 • Bậc Ngọc: 99
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 99

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

THỬ VẬN MAY CỦA SHOP

#2422

Mã #2422

 • Rank:Đồng
 • Tướng: 99
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 99
50,000đ
100,000đ
 • Rank:Đồng
 • Bậc Ngọc: 99
 • Trang Phục: 99
 • Tướng: 99

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

THỬ VẬN MAY CAO CẤP

#2420

Mã #2420

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 63
 • Trang Phục: 56
 • Bảng Ngọc: 90
450,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 56
 • Tướng: 63

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

ngộ không hỏa nhãn kim tinh + nakroth bboy công nghệ + violet pháo hoa + vanhein vũ khí tối thượng + yorn nguyệt tộc

#2416

Mã #2416

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 13
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 90
50,000đ
200,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 13

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

rank cao thủ mua 8 - 17* có thẻ đổi tên nick trắng thông tin

#2412

Mã #2412

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 74
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
500,000đ
2,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 74

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

ncik full tướng + có murad siêu việt + nakroth siêu việt bậc 5 + violet phi công trẻ + triêu vân dũng sĩ đồ long

#2410

Mã #2410

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 90
200,000đ
400,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 29

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có murad siêu việt + kèm 1 viên đá quý ✨ Nick trắng thông tin

#2407

Mã #2407

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
100,000đ
300,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 23

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

murad MTP + nakroth bboy công nghệ nick trắng thông tin

#2406

Mã #2406

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 90
100,000đ
500,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 21

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Skin đá quý Raz Muay thái, Nak bboy, Murad Siêu việt... nick trắng thông tin

#2404

Mã #2404

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 60
 • Trang Phục: 82
 • Bảng Ngọc: 90
600,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 82
 • Tướng: 60

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

60 Tướng + Nhiều Skin + Acc Ngon + +Nakroth bậc IV +triệu vân dũng sĩ đồ long + ahi kiemono+Yorn nguyệt tộc+ Lữ bố tiệc bãi biển+Raz chiến thần muay thái + murad siêu việt 60 tướng 83 skin

#2398

Mã #2398

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 90
150,000đ
7,000,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 24

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có murad siêu việt + lữ bố đặc nhiệm swat

#2396

Mã #2396

 • Rank:Kim Cương
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
300,000đ
1,000,000đ
 • Rank:Kim Cương
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 48

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

có rouke + nakroth bboy công nghệ

#2394

Mã #2394

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 71
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000đ
3,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 100
 • Tướng: 71

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Vanheo thần sầu , bboy công nghệ Nakroth bậc 5 , raz quyền băng ,liliana hồ quý phi .lữ bố tiệc bãi biển và rất rất nhiều trang phục cực ngon khác ...Hỗ trợ thẻ đổi tên 71 tướng 100 skin ✨ Nick trắng thông tin

#2385

Mã #2385

 • Rank:Cao Thủ
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
200,000đ
6,000,000đ
 • Rank:Cao Thủ
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 26

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

nakroth siêu việt bậc 4 , nakroth bboy công nghệ + murad MTP + tulen thiên hà

#2380

Mã #2380

 • Rank:Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
200,000đ
700,000đ
 • Rank:Vàng
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 30

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

Full ngọc + có liliana nguyệt mị ✨ Nick trắng thông tin

#2379

Mã #2379

 • Rank:Bạc Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 90
200,000đ
600,000đ
 • Rank:Bạc Kim
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 30

NHẬN NGAY

Mô tả nick:

1 viên đá quý + raz muay thái + airi kimono + nakrot bậc 3